„Да правиш бизнес без реклама
е като да намигаш на момиче
в тъмното.
ти знаеш какво правиш,
но никой друг не знае“

Стюарт Хендерсън Брит

„Да правиш бизнес без реклама
е като да намигаш на момиче
в тъмното.
ти знаеш какво правиш,
но никой друг не знае“

Стюарт Хендерсън Брит